Nyhedsbrev 24. april 2015

Ugens nyhedsbrev

Kære elever, forældre og personale

 

Så gik vores Facebook-side i luften i denne uge. Vi har oprettet en Facebook-side, for at få alle de gode emner og historier ud til forældre, bedsteforældre, tidligere elever og andre interesserede, som sker i Aale Hjortsvang Børneby. Det er vigtigt, vi fortæller om, hvor god en børnehave og skole vi har her i Aale. Vores elever opnår nogle af de bedste resultater overhovedet i Hedensted Kommune, og det er vigtigt, at disse gode nyheder spredes lokalt, så vi sikrer, at der er nok elever og børn i børnehaven, sådan at Aale Hjortsvang Børneby stadig eksisterer om 10 år – og i bedste velgående.

Hvis der er forældre, som af den ene eller anden grund ikke ønsker, at deres barn kommer med på et foto på vores Facebook-side sammen med mange andre elever, så skriv venligst til mig.

Vores Facebook-side kan findes her:

https://www.facebook.com/#!/aalehjortsvangboerneby

 

Som led i Hedensted Kommunes brandingsstrategi, har Hedensted kommune satset stort på en ny internetportal. Denne nye portal går snart i luften, og du kan se nærmere her: http://www.hedenstederne.dk/

 

Som led i brandings strategien får alle kommunens institutioner også nye hjemmesider på internettet, og vores nye skoleportal, som går i luften i kommende uge, kan du "smugkigge" på her: /

Det vil være denne side, du møder, når du fremover går ind på vores hjemmeside. Her vil der bl.a. være links til Elevintra, ForældreIntra og Personaleintra.

 

Byrådet har ved budgetforliget prioriteret, at der skulle afsættes midler til at forebygge skilsmisser/samlivsbrud, idet mange børn har problemer pga. utrygge rammer.

Det er mundet ud i en politisk beslutning om, at Hedensted Kommune nu kan tilbyde et forebyggende kursus til forældre med børn mellem 0 og 18 år, og mulighed for parterapi ved 5 gratis samtaler hos en psykolog eller certificeret terapeut.

Du kan læse mere om dette på: /borger/familie,-boern-og-unge/problemer-i-parforholdet

 

Jeg vil også samtidig minde om, at hver 3. mandag i måneden har vi Tidlig Tværfaglig Rådgivning (TTR) kl. 14.00 – 16.00 i vores USFO. Det er et tilbud til unge og/eller forældre som har behov for at få vendt en problemstilling anonymt og uden der bliver skrevet noget ned om samtalen. Teamet består af en psykolog, en sundhedsplejerske og en socialrådgiver.

Du kan læse mere om TTR her: /borger/familie,-boern-og-unge/problemer-i-familien/tidlig-tvaerfaglig-raadgivning-ttr

 

Den 29. juni til 2. juli 2015 er hele Aale Hjortsvang Børnebys personale på uddannelse. Aale Hjortsvang Børneby er kendetegnet ved, at alle Børnebyens parter yder en indsats, som er præget af kvalitet.

Ved kvalitet forstår vi høj faglighed i forhold til de mange opgaver, der er i Aale Hjortsvang Børneby.

Uanset opgavens størrelse skal løsningerne være ordentlige, og præget af indsigt og engagement. Det kræver uddannelse, at kunne yde en høj faglig indsats ved de mange forskelligartede opgaver, en hverdag byder personalet i Børnebyen – så derfor tager vi alle på fælles uddannelse i dagene.

Vores USFO holder selvfølgelig åbent, mens vi er på uddannelse. Men vi har brug for hjælp, til at passe vores børn de fire dage. Vi har brug for din hjælp, og hvis du har interesse i at hjælpe til i børnehaven og være pædagog en formiddag, eftermiddag eller andet, kan du tale med Helene Bundgaard om hvad og hvordan, det kommer til at foregå. Der vil være kendte ansigter fra vores vikarpersonale alle dagene i USFO'en, så ingen kommer til at være uden erfarent personale. Endvidere vil det være de faste vikarer, der både åbner og lukker USFO’en.

Broen Over BaekkenFredagen blev afsluttet med indvielsen af vores nye bro ved bækken. Ved indvielsen fik eleverne saftevand og bålstegte pølser med brød, som de selv stegte på bålet. Som en elev udtrykte det ” Det er en rigtig god indspielse, vi har i dag”.

 

God weekend

 

Frank Kjær