Nyhedsbrev 25. september 2015

Nyhedsbrev

Kære elever, forældre og personale

Jeg har omtalt i nyhedsbreve, at Hedensted Kommune er ved at søsætte et fælles kommunalt projekt. Projektet hedder ”Klar til Læring” og hvor alle Hedensted Kommunes institutioner deltager i projektet. Vi skal i første omgang bidrage med eksempler omkring automatisering i aldersgruppen 3 – 5 år og i indskolingen. Det drejer sig om flg.:

Gennem træning – at øve sig – opnås automatisering. Jo mere et barn kommer i vanen med at øve og træne – og oplever succes med det – des mere energi og hjernekapacitet er der til ny læring. Det kan både handle om motorik og færdigheder i bredere forstand. Automatisering giver barnet/den unge en tro på at kunne noget selv.

Vores opgave er at arbejde med de to grupper: 3 – 5 årige og Indskolingen.

De 3 – 5 årige

”At kunne tage tøj på”, ”At kunne kravle ind og ud af bilen og spænde sig fast”, ”At kunne pille æg og mandariner”, ”At kunne sit eget navn, adresse og alder”, ”At kunne tælle, rim, remser og sange”.

Vi vil gerne have jeres forslag til hvad eleverne/børnene skal arbejde på for at få automatiseret nogle forskellige områder. Skriv venligst om småt og stort om hvad du/I tænker til mig. Skriv gerne fra Forældreintra og hurtigst muligt, da projektet lukker for forslag i næste uge – og vi vil gerne være godt repræsenteret!

 

Onsdag havde madholdet stegt fiskefrikadeller til os. Jeg skal hilse fra madholdet og sige, at alle elever og personale var meget begejstret for maden. Der blev spist med stor appetit rundt om på hele skolen.

Mandag 28. september lyder startskuddet til børnefilmklubbens første film – Justice VS Legion of Doom. Filmklubben har til huse i håndarbejdslokalet og filmene vises på storskærm kl 15.15. Man kan stadig nå at tilmelde sig. Eleverne har fået en tilmeldingsseddel med hjem fredag 18. september – hvis den er blevet væk, kan man få udleveret en ny af kontaktlæreren.

I sidste uge fik alle elever og børn et brev hjem med en adgangskode til et spørgeskema på www.laeringsledelse.dk. Som før omtalt så er det vigtigt, at vi hjælper hinanden med at huske på, at få besvaret spørgeskemaet. Det er meget vigtigt i vores arbejde med, at undervise eleverne bedst muligt og sådan, at de bliver så dygtige, som de kan. Er brevet med adgangskoden blevet væk, kan man kontakte kontoret og få adgangskoden igen og vi vil også gerne hjælpe med, at logge ind på spørgeskemaet.

Valg til skolebestyrelsen

I flg. folkeskolelovens § 40, stk. 9 vælges forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen for en 4-årig periode i det år, der følg er efter nyvalg til regionsrådet og kommunalbestyrelsen. Skolebesyrelsesmedlemmernes valgperiode begynder 1. august, og valget skal således afholdes i god tid inden denne dato .

Kommunalbestyrelsen kan dog iht. § 40, stk. 12 godkende, at halvdelen af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlmmer vælges ved forskudte valg , således at der afholdes valg hvert 2. år.

Vi skal have valg til skolebestyrelsen til foråret. Der er fire på valg fra skolebestyrelsen, da vi netop afholder forskudte valg. Så overvej venligst allerede nu, om det ville være noget for dig, at deltage i det spændende arbejde i Bestyrelsen for Aale Hjortsvang Børneby. Når vi kommer tættere på valget, vil jeg skrive ud til jer og informere jer om valget.

Læs mere om emnet her: http://www.skole-foraeldre.dk/artikel/valg-til-skolebestyrelsen

 

Servicemeddelse:

Tandlægerne i Tørring har åbnet op for tilgang til undersøgelse og behandling uden egenbetaling for børn og unge mellem 0 – 18 år i Hedensted Kommune.

 

Venlig hilsen

Frank Kjær