Nyhedsbrev 4. september 2015

Ugens nyhedsbrev
Kære elever, forældre og personale
 
Husk sommerfesten torsdag 10. september for skolens elever, elevernes søskende og forældre og husk at melde jer til. Vi glæder os til at se jer.
 
Alle elever har fået et brev med hjem, der drejer sig om nedenstående.
 
Hedensted  Kommune og dermed vores skole deltager i et stort skoleudviklingsprogram, kaldet Program for læringsledelse. Programmet er støttet af A.P. Møller Fondens Folkeskoledonation. I Programmet deltager 13 kommuner, alt i alt knap 250 skoler med ca. 80.000 folkeskoleelever og 10.000 lærere, pædagoger, ledere og forvaltningsmedarbejdere. Programmet starter i 2015 og slutter i 2019, og det ledes af Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK).
Målet med programmet er at bidrage til at skabe de bedste forudsætninger for skolernes realisering af folkeskolens ambitioner. I vedhæftede opslag kan du læse mere om skoleudviklingsprogrammet.
I forbindelse med skoleudviklingsprogrammet skal vi alle udfylde et elektronisk spørgeskema med en række spørgsmål. Det er meget vigtigt, at vi alle besvarer det elektroniske spørgeskema, så de data der bliver indsamlet giver så præcis et billede som muligt.
På mødet i bestyrelsen for Aale Hjortsvang Børneby, blev det besluttet, at det er så vigtigt for vores skole, at så mange som muligt besvarer spørgeskemaet, at bestyrelsen vil bage pandekager til alle i Aale Hjortsvang Børneby, hvis besvarelsesprocenten kommer på 90%. Det bliver svært at nå de 90% - men det skal lykkes.
Derfor stiller vi som en hjælp til alle en computer op i skolens aula og en i USFO’en, som alle kan logge sig ind på og besvare spørgeskemaet. EDB kan også drille – så derfor vil vi gerne hjælpe med at logge ind på spørgeskemaet for de forældre, der af den ene eller anden grund, har problemer med at logge ind på spørgeskemaet.
 
Jeg omtalte i forrige nyhedsbrev, at Hedensted Kommune er ved at søsætte et fælles kommunalt projekt. Projektet hedder ”Klar til Læring” og hvor alle Hedensted Kommunes institutioner deltager i projektet. Vi skal i første omgang bidrage med eksempler omkring automatisering i aldersgruppen 3 – 5 år og i indskolingen. Det drejer sig om flg.:
 
Gennem træning – at øve sig – opnås automatisering. Jo mere et barn kommer i vanen med at øve og træne – og oplever succes med det – des mere energi og hjernekapacitet er der til ny læring. Det kan både handle om motorik og færdigheder i bredere forstand. Automatisering giver barnet/den unge en tro på at kunne noget selv.
 
Vores opgave er at arbejde med de to grupper: 3 – 5 årige og Indskolingen.
 
De 3 – 5 årige
”At kunne tage tøj på”, ”At kunne kravle ind og ud af bilen og spænde sig fast”, ”At kunne pille æg og mandariner”, ”At kunne sit eget navn, adresse og alder”, ”At kunne tælle, rim, remser og sange”.
 
Indskolingen
”At kunne dække bord”, ”At pakke egen skoletaske”, ”At binde snørebånd og flette”, ”At kunne cykle”, ”At kunne årstider, ugedage, og måneder”, ”At kunne sit eget skoleskema”.
 
Dette er nogle eksempler og vi vil meget gerne modtage eksempler på automatisering fra jer forældre – hvilke områder ser I, som vil være godt for mit barn at have automatiseret?
 
Skriv med alle mulige eksempler til:
Frank.kjaer@hedensted.dk
 
En lille reklame:
”TUF-Dans starter sæsonen på mandag den 7. september med dans for både store og små. Kom og prøv - de to første gange er uforpligtende. Se hold og tider i opslaget.
OBS vi danser i år i musiklokalet på skolen."
 
 
Venlig hilsen
Frank Kjær