Nyhedsbrev 18. november 2016

18 november 2016

Kære elever, forældre og personale

 

Tusind tak til alle for det store arbejde og den store opbakning til skolefesten 2016.

Jeg er af den overbevisning, at det er ganske få skoler i Danmark, som nyder så stor en opbakning blandt elever, forældre, personale og lokalsamfund. Det skal vi alle være meget stolte af – og fortsætte med.

Vi har jo fået sparet sammen til et udendørs undervisningslokale ved hjælp af forskellige aktiviteter. Det er et fantastisk stykke arbejde, og som jeg personligt er meget stolt af at være en del af. Beboerne i Aale og Hjortsvang giver en meget stor opbakning til skolen og dens liv. Det samme gør alle vore sponsorer – og dem skal der lyde en speciel tak til.

Tak til jer alle for jeres opbakning og engagement – uden jer kan vi ikke drive en god og aktiv skole for alle.

Overskuddet fra dette års lotteri går til inventar i det udendørs undervisningslokale – overskuddet går ubeskåret til indkøb af inventar.

Vi har jo stadig nogle ekstra aktiviteter på programmet her i november måned, som vi også håber på stor opbakning til.

Allerede på tirsdag 22. november kl. 19.00 har vi Livestreaming af offentlige foredrag på skolens bibliotek. Emnet denne aften er ”Videnskaben bag godt øl”. Kom gerne og tag din nabo med – det er gratis at deltage.

Onsdag 23. november kl. 17.00 har vi indbudt de lokale klubber og foreninger til et informationsmøde her på skolen. Her vil vi informere om mulighederne for, hvordan de enkelte foreninger og klubber i Aale, Hjortsvang og Hammer, kan få reklame og informationer til deres brugere på infoskærmen.

Skærmen har vi fået stillet gratis til rådighed gennem mig som Lokalkontakten i Aale, Hjortsvang og Hammer for Hedensted Kommune og derfor kan vi også stille denne service gratis til rådighed for foreninger og klubber. Vi håber, at områdets klubber og foreninger vil benytte sig af denne mulighed.

Fredag 25. november har vi juleklippedag. Her vil vi gerne se så mange forældre som muligt på skolen til at deltage i juleklipningen og julehygge – så reserver dagen eller blot nogle timer i kalenderen. Vi glæder os til at se jer.

Middelalderfesten er 30. november. Det er en stor og flot begivenhed, som vi er en stor del af. Vi håber, at se jer alle denne eftermiddag og aften. Der ligger reklame for Middelalderfesten på vores Facebookside.

 

Husk at kigge med på vores Facebookside: https://www.facebook.com/aalehjortsvangboerneby/

 

Med venlig hilsen
Frank Kjær

 


Skrevet af Frank Kjær den 18-11-2016