Nyhedsbrev 19. august 2016

Kære elever, forældre og personale
 
Vore børn og unges trivsel er vi alle ansvarlige for og en stor del af.
Vi skal alle tage del i og ansvar for, at alle trives og har det godt.
Derfor bringer jeg brevet fra Minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby til landets skoler i dette nyhedsbrev.
Vi skal hjælpe hinanden og være opmærksomme på vores børns trivsel – både i omgangen med andre i dagligdagen og i omgangen med andre i den virtuelle verden.
Mobning kan bl.a. foregå i skolen, i sportsklubben, i hjemmet og digitalt. Danske børn er desværre i front hvad angår mobning online!
 
Her i Aale Hjortsvang Børneby arbejder vi for, at resultaterne fra trivselsmålinger og undervisningsmiljøvurderinger benyttes i forhold til at forebygge og bekæmpe mobning og ensomhed både i børnehaven, på skolen og i de enkelte klasser, og at der laves opfølgninger på, om eventuelle igangsatte indsatser har en effekt eller skal justeres. Derudover arbejder vi med, at eleverne inddrages i arbejdet med trivselsmålingerne og undervisningsmiljøvurderingerne. En del af dette arbejde kommer ind under læringsledelse.
 
Jeg har vedhæftet et par dokumenter til orientering. Dokumenterne findes også på hjemmesiden alleforenmodmobning.
 
Link til hjemmesiden: http://www.alleforenmodmobning.dk/
 
Husk at kigge med på vores Facebookside: https://www.facebook.com/aalehjortsvangboerneby/
 
Venlig hilsen
Frank Kjær
 
”Kære grundskoler
Der bliver i dag allerede gjort et stort stykke arbejde for at forbedre børn og unges trivsel. Men der er desværre stadig børn og unge, som oplever mobning i Danmark. Den seneste trivselsmåling på folkeskoleområdet (2016) viser, at hver femte elev i folkeskolen har oplevet mobning. Det er for mange, og mobning har store konsekvenser for børn og unge. En fælles opmærksomhed i trivselsarbejde på mobning kan være med til at forebygge og bekæmpe, at mobning finder sted.
Derfor lancerer jeg i dag den 18. august 2016 en aktionsplan mod mobning til 0-18-års-området i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet – og med Mary Fonden som faglig sparringspartner.
Vi lancerer også pixie-udgaver henvendt til hhv. dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser samt en alleforenmodmobning.dk, hvor man kan finde aktionsplanen, pixier og inspiration til arbejdet med trivsel og antimobning.
Jeg vil opfordre jer til at bruge portalen, aktionsplanen og pixieudgaven henvendt til  grundskolen og til at videresende materialet til lærere, pædagogisk personale, skolebestyrelse og til forældre og elevråd på skolen.
Når vi sammen sætter fokus på inkluderende og trygge læringsfællesskaber, kan vi forebygge og bekæmpe mobning.
 
Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby”
 

Bilag: