Nyhedsbrev 2. december 2016

2 december 2016
Kære elever, forældre og personale
 
TUSIND - TUSIND – TUSIND – TAK til alle for jeres store engagement i Middelalderfesten.
 
Uden jeres store engagement og opbakning ville det ikke være muligt, at afholde en så succesfuld fest for alle i lokalsamfundet.
 
Middelalderfesten er en stor investering for en lille skole som vores. Men vi mener, at investeringen kommer tilbage – og endda flere gange – i form af engagement og opbakning til den lille lokale og gode fællesinstitution - Aale Hjortsvang Børneby.
 
Vi håber også, at sammenholdet og fællesskabet kan være med til, at tiltrække nye familier, der ønsker det nære, det lokale og et fællesskab med andre borgere – og med andre ord – familier der vælger det gode liv!
 
For at det kan blive rigtig jul har vi et lille engagement, som vi meget gerne vil se jer til.
 
Tirsdag 13. december har vi tradition for Luciaoptog på skolen. Det vil glæde os at se jer forældre, bedsteforældre og søskende denne dag til Luciaoptoget. Luciaoptoget begynder klokken 8.30. Eleverne står i gangen ind til hallen og går herfra ind i aulaen og ned i biblioteket.
 
Vær i god tid – gerne et kvarter før - så vi alle er på plads inden optoget begynder.
 
Så kom og vær med og nyd vores smukke julepyntede skole og det flotte Luciaoptog – og kom i rigtig julestemning.
 
 
Husk at kigge med på vores Facebookside: https://www.facebook.com/aalehjortsvangboerneby/
 
 
Venlig hilsen

Frank Kjær
 
 
 
 
 
 
 
 
Her er det perfekte svar, når børn siger “jeg kan ikke”
“Jeg kan ikke”. Usikkerhed og følelsen af ikke at kunne slå til kan mange gange være en stor hindring for børn i skolen. Men årsagen til, hvorfor det begrænser børns indlæring, er en helt anden, end de fleste forældre tror.
 Alle forældre har hørt deres børn sige sætninger som “jeg kan ikke det her”, “jeg kan ikke lære det”, “det er ikke noget for mig” eller “det nytter ikke noget”. Og de fleste har nok også hørt sig selv svare “jo, selvfølgelig kan du det”, “det skal nok gå” eller “op på hesten igen”.
 Vi vil gerne vise vores børn, at de godt kan, og at vi tror på dem, men faktisk virker den tilgang ofte stik mod hensigten.“Kan ikke”-følelsen er nemlig ganske naturlig, når man lærer noget, fordi man begår fejl, siger noget forkert og bliver udfordret.
 Der er altså ikke noget forkert i, at børn nogle gange tvivler på sig selv. Det bliver først et problem, hvis børnene tror, at det er forkert, for så vil det få dem til at trække sig fra de udfordringer, som giver dem den følelse, og det vil betyde, at de lærer mindre, end de ellers ville.
 Har børnene omvendt lært, at det er helt normalt at tvivle på sig selv, når man forsøger at lære noget nyt, så vil det forstærke deres tro på, at det nytter noget at blive ved, og på den måde kan usikkerheden faktisk blive en drivkraft for børn.
 For dig som forælder betyder det, at du i stedet for at påtage dig den umulige opgave at fjerne dine børns følelse af tvivl med fordel kan vise dem, at usikkerheden er en naturlig del af det at lære noget. Her følger tre konkrete råd til, hvordan du kan gøre det i praksis.
 1. Svar dette – hver gang
Èt bestemt ord har ifølge en af verdens førende motivationsforskere, professor Carol Dweck fra Stanford University, vist sig at have stor betydning, når børn føler sig usikre.
 Hver gang du hører dit barn sige: “jeg kan ikke”, prøv da at svare: “Du kan ikke – endnu“ eller “du har bare ikke lært det – endnu”.
 At holde fokus på ordet “endnu” virker som en lille sproglig detalje, men den har vist sig at have stor betydning for børnene: Det er ikke en blindgyde, når der er noget, man ikke kan. Det er ens indsats, der afgør, om man lærer det.
 En skole i Chicago har sågar taget ordet ‘endnu’ så meget til sig, at de har udskiftet karakteren ‘dumpet’ med karakteren ‘ikke endnu’, hvilket har vist sig at give børnene større tro på, at det nytter noget at blive ved med at kæmpe. Langt flere børn genindleverer deres opgaver – og de bruger langt mere tid på deres opgaver, end de plejede at gøre.
Hvorfor? Fordi “dumpet” er et lukket kapitel, mens “ikke endnu” er et kapitel man kan skrive videre på.
2. Hjælp dit barn med at komme videre ved at stille spørgsmål
Usikkerhed har det med at få børn til at gå i stå eller give op – og som forældre kan vi være hurtige til at træde til og hjælpe dem videre. Men prøv om du i stedet kan få børnene til at hjælpe sig selv videre ved at spørge ind til deres indsats og handlemuligheder. 
Prøv fx med spørgsmål som: Fortæl mig, hvad har du prøvet indtil nu? Der skal vist flere forsøg til – kunne du prøve at gøre noget andet? Hvad gjorde du sidste gang du stod i en situation, hvor du troede, at du ikke kunne, men hvor du alligevel blev ved med at prøve? [hav gerne et eksempel klar, hvis ikke barnet selv kan komme på noget fx fra computerspil, sport eller lignende] Hvad skal der til for, at du kan gøre det samme lige nu?
 3. Fortæl, at det er godt, når noget er svært
Rund gerne samtalen af med at slå fast, at svært er bedre end nemt: “Når noget føles svært, er det fordi din hjerne er i gang med at blive klogere. Alt det, du føler er nemt, er typisk noget, du allerede har lært, så derfor lærer du faktisk meget mere, når du oplever, at det er krævende og svært.”
 

Skrevet af Frank Kjær den 06-01-2017