Nyhedsbrev 2. september 2016

Kære elever, forældre og personale

 

Tirsdag 30. august konstituerede Bestyrelsen v. Aale Hjortsvang Børneby sig.

Bestyrelsen har fået to nye medlemmer: Kari-Ann Broeng og Ann Holm. Vi byder dem velkommen i bestyrelsen og glæder os til et godt og spændende samarbejde i årene fremover.

Bestyrelsen består nu af flg. medlemmer:

Kari-Ann Broeng, Marlene Holst Nielsen, Pia Burskov Madsen, Tina Christensen, Kim Ulrik Bech Tuominen, Marlene Christensen, Ann Holm, Kathrine Mathiasen Hauge, Betina Kristensen, Anne Kristina Hansen, Vibeke Skovsbøl og Frank Kjær.

Suppleanter: Vincent J. D. Carpopore, Anette Friis Thomsen og Ketty Jensen.

Første punkt på dagsordenen var valg af formand og næstformand. Kim Ulrik Bech Tuominen blev valgt som formand og Marlene Christensen som næstformand.

Til hver enkelt klasse og til USFO’en fik vi tilknyttet et bestyrelsesmedlem. Meningen med dette er, at hvis man har et eller andet man gerne vil have med på et bestyrelsesmøde – eller et spørgsmål til bestyrelsen – ja så kan man henvende sig til klassens kontaktperson. Følgende er kontaktperson for:

0. kl. – Ann Holm

1. kl. - Kari-Ann Broeng

2. kl. - Tina Christensen

3./4. kl. – Marlene Nielsen

5. kl. - Kim Ulrik Bech Tuominen

6. kl. – Pia Burskov Madsen

USFO - Marlene Christensen

 

I denne uge fik vi en opsigelse fra Vibeke Døssing. Vibeke har været lærer her på skolen i 26 år. Hun er en dygtig og afholdt lærer, en rar, god og meget kompetent kollega og nu har hun valgt, at skulle på efterløn! Vi kommer alle til at savne hende, og heldigvis går hun først på efterløn 31. december 2016.

Vibeke Døssings stilling har vi slået op, og vi har nedsat et ansættelsesudvalg i bestyrelsen. Der er allerede en del henvendelser på stillingen – og af kompetente ansøgere - så vi skal nok få stillingen besat af en god afløser for Vibeke.

 

Tirsdag 22. november prøver vi som noget nyt, at livestreame foredraget ”Videnskaben bag godt øl” i skolens bibliotek kl. 19.00 – 21.15 i samarbejde med Offentlige foredrag i Naturvidenskab.

Foredraget er åbent for alle voksne borgere og er gratis. Dog koster det ca. 65 kroner, at få smagsprøver på seks forskellige ølsorter samt humle og malt.

Der bliver en pause ca. kl. 20.00, hvor der kan købes kaffe/te og kage samt vand.

Pladser skal reserveres ved at sende en mail til: frank.kjaer@hedensted.dk

Hvis man ønsker smagsprøverne skal man indbetale 65 kr. på skolens kontor samtidig med, at man reserverer pladser til foredraget.

Du kan læse mere her: http://scitech.au.dk/foredrag/by/75

Jeg vil omtale foredraget mere her i nyhedsbrevene senere. Men jeg vil gerne have jeres hjælp til, at sprede budskabet ud til alle borgere i lokalområdet, så vi kan blive rigtig mange til en hyggelig, oplysende og god aften i selskab med hinanden og Offentlige foredrag i Naturvidenskab.

 

En lille omtale af foredraget:

Mennesket har brygget og drukket øl gennem mere end 10.000 år. Ja, lige siden vi etablerede os i de første by- og bondesamfund og begyndte at dyrke korn. Det var meget længe det rene hokuspokus at brygge øl hvor overtro og overleveret erfaring var nogle af ingredienserne. Først gennem oplysningens- og industrialiseringens tidsalder, de seneste 300 år, er der kommet mere styr på processen.

Vand, malt (dvs. spiret og tørret korn), humle og gær er de fire hovedingredienser i øl. Men ingen kendte til gær før den franske biolog Louis Pasteur i 1850’erne opdagede og beskrev hvordan gærceller omdanner sukker til alkohol. I 1875 oprettede brygger J. C. Jacobsen, Carlsbergs grundlægger, et laboratorium hvor det lykkedes at rendyrke denne ølgær. 

Med naturvidenskabens og teknologiens indtog fik bryggerne langt bedre indsigt i de forskellige processer og kunne med større nøjagtighed styre og optimere brygningen af øl. Vejen var dermed banet til at fremstille mange forskellige øltyper. Under brygprocessen kender bryggeren sit vand og maltens indhold af enzymer. Når vand og malt opvarmes, kan bryggeren derfor ved at regulere temperaturen bestemme hvordan stivelsen i malten nedbrydes til forskellige former for sukker der kan forgæres. Kemien bag ølbrygningen kan til en vis grad lægges i formler.

Foredraget giver en naturvidenskabelig baggrund for at brygge øl. Vi hører om vandets betydning for øllet, hvordan korn spirer og hvordan man fremstiller malt. Vi får en forklaring på hvordan enzymer nedbryder stivelse til sukker og hvordan gærceller omsætter dette sukker til alkohol.

Under foredraget vil du få serveret smagsprøver på et udvalg af malt og humle og små smagsprøver af seks forskellige ølsorter. Øllene smager du én efter én efterhånden som de gennemgås i foredraget

 

Husk at kigge med på vores Facebookside, her vil foredraget blive omtalt: https://www.facebook.com/aalehjortsvangboerneby/

 

Venlig hilsen

Frank Kjær

Bilag:


Skrevet af Frank Kjær den 31-08-2016