27 januar 2016
I vores børnehave har børnene hørt historien Sneuglen Ulla. Herefter har de skabt disse flotte ”Sneugler” og hængt dem op. Det er en del af dialogisk læsning og læseleg.
 
 
 
 
 
 
 
Hedensted Kommune har en åben rådgivning (TTI), hvor du kan få hjælp fra teams forskellige steder i kommunen. Hvert team har en psykolog, en sundhedsplejerske og en socialrådgiver tilknyttet.
Tilbuddet omfatter alle børn og unge i alderen 0-18 år, hvor rådgivning tilbydes til forældre, barnet/den unge eller fagpersoner med daglig kontakt til barnet/den unge.
 
Hvad kan jeg få hjælp til?
Du kan få hjælp til at drøfte dine problemer eller bekymringer og få en kyndig rådgivning om både store og små problemer, og du kan være anonym.
 
Tid og sted
De tværfaglige teams kan træffes en lang række forskellige steder i Hedensted Kommune.
Tjek kommunens hjemmeside www.hedensted.dk/bfr for tid og sted.
 
I Aale Hjortsvang Børneby træffes teamet i USFO’en den 3. mandag i måneden kl 14.00 - 16.00
 
 
 
 
Er du bekymret for et barns trivsel?
Det kan være egne såvel som andre børn - f.eks.:
• Forældrerollen
• Hvorfor græder barnet
• Barnets/den unges adfærd
• Opdragelse
• Psykiske problemer hos barnet/den unge
• Reaktion på skilsmisse
• Overgreb på børn/unge
• Sorg/krise
• Sparring til hverdagens ”små knaster”
• Andet, der giver anledning til bekymring
 
Hvis du ikke har mulighed for at komme til skolen, kan vi i visse tilfælde tilbyde rådgivning i hjemmet.
 
Er du barn/ung og mangler en voksen at snakke med?
• Hvem du er
• Mobning
• Kriminalitet
• Misbrugsproblemer
• Dine forældre drikker for meget
• Du er i mange konflikter og mistrives
• Bekymring, isolation, angst
• Hvis nogen gør noget ved din krop, som du ikke bryder dig om
• Har mistet nogen eller noget, som du holder af
• Har andet, der er svært at tale om.
 
Som forældre til et barn i Aale Hjortsvang Børneby, tilbyder vi dig at tage med til åben rådgivning. Det kan til tider være godt, at få et ekstra øre med til rådgivningen.
 
Venlig hilsen
Frank Kjær
 

 


Skrevet af Frank Kjær den 27-01-2017