Skolernes ferieplan

Skolernes ferieplan er ens for alle kommunens skoler.
Elever leger 1, 2, 3 rødt lys stop i skolegården.

Følg linket og kom direkte til skolernes ferieplan på borger.dk

Skolernes ferieplan