Om børnebyen.

Januar 2013 blev den tidligere Aale Hjortsvang skole med sfo og børnehaven Kernehuset slået sammen til en fælles institution under navnet Aale Hjortsvang Børneby. Sfo'en er blevet en udvidet sfo(USFO), med både sfo og børnehave under samme tag.

Lørdag den 24. august 2013 havde vi en pædagogisk arbejdsdag for forældre, elever og personale. Det var en god dag, hvor der blev skabt et godt arbejdsgrundlag for Aale Hjortsvang Børneby i årene fremover. 

Den pædagogiske arbejdsdag skulle også bruges til, at få samarbejdet de to forskellige kulturer, skolens og USFO'ens, til en fælles kultur og give en retning i det daglige arbejde.

Det lykkedes rigtig godt og den profil som Børnebyen skal arbejde hen imod er en naturfaglig profil.

I forbindelse med det endelige valg af profil, fordybede deltagerene sig i de muligheder, denne profil åbner op for.

Her følger nogle af ideerne:

  • Naturen er lige uden for døren.
  • Bækken løber lige gennem grunden.
  • Nyttehave med frugt og grønt.
  • Små husdyr, som kaniner og høns.
  • Affaldssortering - plast, kompost, metal og brændbart.
  • Grøn skole - Grønt flag.

Der hænger et billedreferat fra selve dagen i Cafeen ved Hallen.