Skole

Kvalitet - Kreativitet - Trivsel - Det grønne perspektiv

Kvalitet

Aale Hjortsvang Børneby er kendetegnet ved, at alle Børnebyens parter yder en indsats, som er præget af kvalitet. Ved kvalitet forstår vi høj faglighed i forhold til de mange opgaver, der er i Aale Hjortsvang Børneby. Uanset opgavens størrelse skal løsningerne være ordentlige, og præget af indsigt og engagement.

Kreativitet

Ved kreativitet forstår vi både evnen til at se muligheder, og evnen til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Det betyder, at vi via dagligdagen, skal udvikle evnen til at tænke i nye baner, se alternative løsninger, samt give børnene mulighed for at lære forskellige udtryksformer.

Trivsel

Aale Hjortsvang Børneby er kendetegnet ved høj grad af trivsel for alle Børnebyens parter. Ved trivsel forstår vi, at det skal være trygt at være i Børnebyen, og at man er en værdsat del at et forpligtende fællesskab, hvor alle parter er aktivt medvirkende.

Det grønne perspektiv

I Aale Hjortsvang Børneby rettes blikket ud over de enkelte lokaler og ud i den smukke natur i lokalområdet. Vi retter også blikket ud over landets grænser ud fra troen på, at fremtiden vil betyde større og større samarbejde med mennesker fra andre lande og kulturer og med det grønne islæt som retningsgivende for samarbejdet.