Handleplan for mobning

Handleplan.
  • Der er ingen undskyldning for at mobbe.
  • Det er alles ansvar at gribe ind overfor mobning – også dit!
  • Forældre bør kontakte klasselæreren hvis de bliver opmærksom på at deres barn mobber eller bliver mobbet.
  • Klasselærerne kontakter forældrene, når de bliver opmærksomme på, eller er blevet gjort opmærksom på, at et barn mobber eller bliver mobbet.
  • Når det konstateres, at der er en mobber eller et mobbeoffer, søges problemet løst af de implicerede elev(er), forældre, lærer(e), pædagog(er)
    Flg. kan være ”hjælpere” i løsningen af mobbeproblemet:
    Lærerteamet, forældrene, AKT – lærer, skoleleder, rådgivningsforum, PPR
  • Der skal jævnligt arbejdes med/diskuteres mobning/trivsel på alle klassetrin.

 

Definition på mobning.