Forventninger i hverdagen mellem skole og hjem.

Skolebestyrelsen i Aale Hjortsvang Børneby vægter samarbejdet mellem skole, elev og forældre meget højt. Vi mener, at et godt samarbejde skabes ved, at kende hinandens forventninger. Læs om de gensidige forventninger her på siden.
Børn i børnebyen får Bålsuppe.

Elev og forældre kan forvente af personalet i skoleafdelingen:

 • At jeres barn dagligt bliver mødt med en anerkendende tilgang fra personalet.
 • At personalet er opmærksomt på og arbejder med jeres barns trivsel.
 • At I som forældre bliver orienteret om det sociale liv i klassen.
 • At personalet møder velforberedte og til tiden hver dag.
 • At eleverne gennem afvekslende og inspirerende undervisning motiveres til at søge faglig læring.
 • At eleverne modtager en faglig kompetent undervisning.
 • At undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer.
 • At I bliver orienteret om jeres barns faglige standpunkt.
 • At vi tager alle henvendelser, både af social og faglig karakter alvorligt.
 • At vi yder social og faglig støtte til alle elever, der har behov.

Matematik I Skolegaarden Indretning Af Et Hus

Personalet i skoleafdelingen forventer:

 • At eleven møder velforberedt og til tiden hver dag.
 • At elevens taske er pakket hver dag (idrætstøj, blyanter, lineal osv.).
 • At eleven møder de andre elever, personale og forældre med en positiv tilgang.
 • At eleven tager ansvar for at skabe en god skoledag.
 • At eleven taler respektfuldt.
 • At eleven behandler skolens inventar og materialer ordentligt.
 • At eleven deltager aktivt i undervisningen.
 • At eleven henvender sig til en lærer hvis de har behov for hjælp.

Matematik Fagdag 21214 027

Personalet i skoleafdelingen forventer af jer forældre:

 • At eleven møder udhvilet hver dag.
 • At eleven har madpakke med hver dag.
 • At forældrene støtter barnet i at møde velforberedt og med pakket taske hver dag.
 • At eleven opdrages til at fungere i skolen samt tage medansvar for egen og andres skolegang
 • At eleven møder i en passende påklædning.
 • At forældrene deltager i skolens sociale arrangementer.
 • At forældrene deltager i forældresamtaler og forældremøder.
 • At forældrene jævnligt holder sig orienteret via forældreintra.
 • At forældrene bakker op om skolen.
 • At forældrene værner om skolens image, herunder anvender de sociale medier som f.eks. Facebook med omtanke.
 • At forældrene henvender sig på skolen, hvis der er noget de undrer sig over.